KCBT helpt ambities Hibin Opleidingen waar te maken
01.07.2020 / Professionaliseren,

Nieuwsbericht

KCBT helpt ambities Hibin Opleidingen waar te maken

Met ingang van 1 juli 2020 gaat het Kenniscentrum Bouwtoelevering (KCBT) de uitvoering van Hibin Opleidingen verzorgen. Het Muidense bedrijf staat onder leiding van Ernest Boer. Hij wordt bijgestaan door Henny Wellinghoff. Beiden zijn al sinds begin deze eeuw bij Hibin Opleidingen betrokken. Met deze stap wil Hibin Opleidingen de relatie met leden versterken, intensiever ondersteuning verlenen en de branche stimuleren om meer aandacht te besteden aan leren en ontwikkelen. “Over drie jaar willen we twee keer zoveel mensen in de branche opleiden”, zegt Ernest Boer.
Die ambitie is meer dan een getal. Ernest Boer: "Hibin Opleidingen beschikt over een prachtig programma, goed lesmateriaal en kundige docenten. Maar het aanbod zou echt meer gebruikt moeten worden door de branche. Kijk naar de bouw- en installatiewereld. Daar wordt veel meer opgeleid. Zorg er dus voor dat je aansluit bij je klanten! Kennis is een belangrijke toegevoegde waarde voor de bouwtoelevering. Daar is iedereen het mee eens. Om dat waar te maken, moet je wel blijven ontwikkelen. De wereld is enorm in beweging met ontwikkelingen als prefab, circulariteit, digitalisering en de opkomst van platforms als Amazon. Het programma van Hibin Opleidingen wordt continu aangepast en verdiept aan de hand van dit soort ontwikkelingen. Daarbij sluiten we aan bij de strategie en de Experttafels van Hibin. De actualiteit zit dus al in het programma. De uitdaging voor de branche zit in het méér investeren in menselijk kapitaal en zo de kennispropositie waar te maken. Ik merk dat bedrijven die meer investeren in opleiden van hun medewerkers vaak beter presteren/renderen.” Henny Wellinghoff vult aan: "Je zou willen dat werkgevers meer structureel nadenken over ontwikkeltrajecten voor werknemers. Het is nu vaak nog een beetje hapsnap. Er komt een nieuwe medewerker binnen, er wordt met e-learningmodules aan vakkennis gewerkt, en pas daarna wordt over het vervolg nagedacht. Dat is jammer. Als je een plan maakt voor een aantal jaren, zijn werknemers veel beter inzetbaar voor het bedrijf en versterk je de binding met je werknemers. Bedrijven die het opleidingshuis van Hibin Opleidingen en de doorgroeimogelijkheden goed kennen, zijn hier al actief mee bezig. Maar dat geldt niet voor iedereen. Bedrijven kunnen met een hogere opleidingsfrequentie aan de continuïteit van hun onderneming werken.”

Gezamenlijke inspanning
Manager Hibin Opleidingen Ghislaine Hoenderboom benadrukt dat een goede structurele aanpak meer vergt dan alleen opleidingen aanbieden aan werknemers. "Bedrijven zullen ook zelf moeten ondersteunen, zeker bij onlinetrajecten. Goede werkplekbegeleiding is essentieel.  We willen daarom onderzoeken wat nodig is om bedrijven in die rol te ondersteunen. Er wordt op dit moment een onderzoek gedaan onder driehonderd werkplekbegeleiders om beter inzicht te krijgen in de praktijk. Nog voor de zomer willen we aan de Commissie Vakopleiding (CVO) een plan van aanpak presenteren. Kern is dat ondersteuning vanuit de werkgever significant van invloed is op de resultaten en de motivatie van de werknemer om te leren. Is die ondersteuning goed, dan weet de werknemer: ik mag me ontwikkelen.” 

Het denken over het zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van werkgevers en cursisten houdt daarmee niet op. In navolging van de snelle ontwikkelingen in de branche versnelt ook de ontwikkeling van Hibin Opleidingen. Ghislaine Hoenderboom: "Dit jaar leveren we zeven onlinemodules op, het hoogste aantal ooit. Verder onderzoeken we hoe we nog beter kunnen aansluiten bij specifieke wensen. Idealiter willen we bij specifieke leervragen een combinatie van opleidingsmodules kunnen aanbieden. Door de nu veelal nog grote opleidingsbrokken op te delen in modules, ontstaat een bouwsteenbenadering. Zover zijn we nog niet, maar dat is wel waar we naartoe willen.”

Verbinden
De samenwerking met KCBT biedt mogelijkheden om de relatie met leden te verdiepen en meer integraal te adviseren met betrekking tot leren en ontwikkelen van medewerkers. Ghislaine Hoenderboom: "We willen dat bedrijven automatisch aan Hibin Opleidingen denken als het om ontwikkelingsvraagstukken gaat. Daarvoor zijn we er tenslotte. Met KCBT kunnen we die rol veel beter vervullen. In 2019 hadden we 778 deelnemers, 30% meer dan geraamd; de operatie nam vrijwel alle beschikbare tijd in beslag. We zijn op zoek gegaan naar een constructie en een partner waarmee we onze ambities om bedrijven actiever te ondersteunen, wel waar konden maken. We zijn altijd al bezig het aanbod te versterken en up-to-date te houden, maar om dat te laten landen, moeten we intensiever contact onderhouden met de leden. Met Ernest Boer en Henny Wellinghoff hebben we twee mensen die al jarenlang betrokken zijn en de branche en de lidbedrijven goed kennen.”

Loek Wensink, voorzitter van de Commissie Vakopleiding (CVO), is ‘blij met de nauwe betrokkenheid van KCBT als uitvoeringsorganisatie van Hibin Opleidingen’. "Het zijn mensen uit de opleidingspraktijk die de sector en de cursisten kennen. Het is een mooie match. Met deze stap kiezen we voor continuïteit en betrokkenheid. De manier waarop we opleiden, verandert. Werken met e-learning en blended learning vergt andere kwaliteiten van een uitvoeringsorganisatie. Online opleiden vergt meer zorg. Bij blended learning moet je ervoor zorgen dat cursisten online goed worden voorbereid op de fysieke bijeenkomsten. Met KCBT hebben we een partner die in die ontwikkeling mee kan gaan en de ondersteuning van cursisten goed kan faciliteren. Die rol gaat overigens verder dan uitvoering. KCBT zal veel meer contact hebben met leden. Die korte lijnen zorgen ervoor dat KCBT ervaringen van werkgevers en cursisten en trends in de markt kan terugkoppelen ten behoeve van de beleidsontwikkeling.”

Mensen uit de praktijk
KCBT heeft in Muiden een eigen opleidingscentrum. Veel van de fysieke opleidingen zullen op deze centraal gelegen locatie plaatsvinden. Opleiden in de regio is een uitgesproken wens van de werkgevers. Dit blijft mogelijk als er voldoende aanmeldingen zijn.  Met de eigen locatie willen Ernest en Henny het ‘clubgevoel’ terugbrengen dat er was toen nog vanuit de locatie in Soesterberg werd gewerkt. Ernest Boer: "We willen als club opereren en naast uitvoering ook echt partnerschap nastreven met werkgevers en cursisten. Een eigen locatie die bouwmaterialen ‘ademt’, helpt daarbij.” De vereiste binding met de branche is er al. Henny Wellinghoff maakte, toen zij in 2000 bij het Hout Opleidingscentrum werkte, al kennis met Hibin: "Sinds 2009 ben ik volledig actief in de bouwmaterialen. Als opleidingsadviseur en -coördinator heb ik in de loop der jaren veel contacten opgedaan. Ik zie een leergierige branche die altijd volop in ontwikkeling is. Ik merk dat er veel vertrouwen is in Hibin en Hibin Opleidingen. Op basis daarvan kunnen we de betrokkenheid verder invullen. Ik zal bij KCBT meer tijd hebben om leden te bezoeken en mijn rol als adviseur uit te bouwen.” Ernest Boer, afgestudeerd bedrijfseconoom, kent de branche letterlijk van binnen en van buiten. Hij werkte van 1998 tot 2004 bij de Bouwcentergroep. In 2004 raakte hij betrokken bij de renovatie van het opleidingsprogramma van Hibin Opleidingen, verzorgde een pilottraject en bleef nadien als docent aan Hibin Opleidingen verbonden. Samen met Ghislaine Hoenderboom heeft hij de kaders en leerdoelen voor de commerciële leerlijn opgezet. Cursisten en werkgevers kennen hem als docent van CTB 3 – Resultaatgericht accountmanagement en de managementopleiding.

Vol najaar
De opleidingsruimte in Muiden zal het komende najaar goed bezet zijn. Er zijn al aanmeldingen voor verschillende opleidingen die voor het najaar gepland zijn en als gevolg van de corona-uitbraak zijn enkele fysieke bijeenkomsten verplaatst naar het najaar. Achter de schermen wordt al hard gewerkt om met inachtneming van anderhalvemeterregels veilig door te kunnen werken. In de tussentijd kunnen lidbedrijven zich opmaken voor een proactief opererend KCBT. Werkgevers die niet kunnen of willen wachten, kunnen vanaf 1 juli uiteraard ook zelf contact opnemen met KCBT (Ossenmarkt 6, 1398 AP Muiden).

Voor vragen over dit artikel kun je altijd contact opnemen met Hibin.