Digitalisering

ETIM-convenant

De bouwtoelevering, fabrikanten,  groothandelsbedrijven en inkoopverenigingen, kiezen onvoorwaardelijk voor ETIM-classificatie. Dit betekent dat de bouwtoelevering productdata op een uniforme manier inzichtelijk gaat maken. ETIM maakt het mogelijk om producten op een standaard manier te classificeren. Hierdoor wordt de productdata in de hele bouwketen beter, meer betrouwbaar, actueler en transparanter. In een convenant is vastgelegd dat bedrijven uit de bouwtoelevering zich actief inzetten. Andere partijen uit de bouwsector ondersteunen het convenant als supporter. Het convenant - en de betrokkenheid van Hibin als onafhankelijke partij - geeft de deelnemende partijen de zekerheid dat de bouwtoelevering als geheel een grote stap voorwaarts maakt. Daarmee is een belangrijke drempel weggenomen.

Kijk en luister hier waarom de bouwtoelevering kiest voor ETIM.