Project

Terugdringen restmateriaal op de bouwplaats

De Experttafel heeft gekozen voor een concreet project dat ertoe moet leiden dat restmateriaal op de bouwplaats wordt teruggedrongen of opnieuw hoogwaardig kan worden ingezet. In opdracht van de Experttafel heeft Insert een pilotproject verzorgd bij drie bouwprojecten op verschillende plaatsen in het land. Daarbij zijn steeds een aannemer en drie toeleverende groothandelsbedrijven betrokken. Het project geeft inzicht in de aard en de omvang van reststromen, hoe daarmee wordt omgegaan en de waarde die daar al dan niet mee wordt weggegooid. Het pilotproject is de opmaat naar een werkwijze of instrument waarmee individuele bedrijven restmateriaal kunnen terugdringen en zo kosten kunnen besparen.