Jaarverslagen FCB

De stichting Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen (FCB Hibin) is het zogenaamde opleidingsfonds- en ontwikkelingsfonds van de branche. Dit fonds wordt bestuurd door zowel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers en heeft als doel het bevorderen van goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden in de Handel in Bouwmaterialen.

De activiteiten van het fonds worden gefinancierd vanuit een jaarlijkse premie, zie voor de hoogte van deze premie de cao.

De activiteiten van het fonds staan beschreven in de jaarverslagen. Voor het meest recente jaarverslag zie hieronder.


Het secretariaat van de stichting is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck te Tilburg.

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de handel in Bouwmaterialen

Postbus 4076
5004 JB Tilburg
T:   +31 (0)13 59 44 201
E:    info@fcbhibin.nl


Jaarverslagen 

De Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen publiceert elk jaar een jaarverslag. U kunt deze verslagen hieronder downloaden.

Jaarverslag FCB 2015

Jaarverslag FCB 2016

Jaarverslag FCB 2017

Jaarverslag FCB 2018

Jaarverslag FCB 2019

Jaarverslag FCB 2020

 

Werknemerorganisaties

 

De Unie

 

CNV Vakmensen

 

FNV Bouwen & Wonen