24 okt ā€™23 | Uitnodiging deelname Werkgroep CSRD: ā€˜Uniforme Rapportage voor de Bouwmaterialengroothandelā€™
12.09.2023 / Minder primaire grondstoffen, Werken in de bouwmaterialenhandel,

Nieuwsbericht

24 okt ā€™23 | Uitnodiging deelname Werkgroep CSRD: ā€˜Uniforme Rapportage voor de Bouwmaterialengroothandelā€™

24 oktober 2023, online

***Uitnodiging voor alle personen die betrokken zijn bij het opstellen van de (toekomstige) CSRD rapportages in de branche van de bouwmaterialengroothandel***

Verplichte rapportage
Steeds meer bedrijven moeten vanaf 2024 rapporteren over hun impact op mens en klimaat. Het rapportageproces rondom de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’, oftewel de CSRD en de ‘Corporate Sustainability Due Diligence Directive’ (CSDDD) lijkt complex en tot nog toe onduidelijk.   De CSRD richtlijn is erop gericht transparantie te bieden over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. De CSDDD verplicht ondernemingen activiteiten met een negatieve impact op mensenrechten en klimaat te identificeren, te voorkomen, beëindigen of verminderen.

Tot voor kort hoefden ondernemers hier niet verplicht over te rapporteren. Hibin krijgt veel vragen over waar te beginnen en hoe aan te pakken, zodat je als ondernemer niet verzeild raakt in de regels en informatie?

Hibin wil met de aangesloten handelaren de handen ineenslaan om tot een uniforme werkbare oplossing te komen. Daarvoor wordt nu de werkgroep CSRD– en CSDDD Rapportage opgericht.

Samen bepalen we de standaard!
De werkgroep gaat de standaard en een hand-out voor CSRD- en CSDDD-rapportage creëren. Het doel is dat alle handelaren in bouwmaterialen in Nederland uniforme rapportage kunnen uitbrengen aan de accountant. Goed om te weten; de werkgroep richt zich enkel op de rapportagestandaard en dus niet op duurzaamheidsambities van ondernemingen / concurrentiële informatie. De werkgroep wordt begeleid door 2BHonest. Hun expertise zit in de trajectbegeleiding bij het realiseren van duurzaamheidsambities van bedrijven.

Stappenplan
Stap 1. Opstarten (online sessie)
Input vanuit de deelnemers gewenst vanuit een opgestelde vragenlijst.
1.1 Voorbereiden en faciliteren online kick-off met kerngroep om leidraad te bepalen (2BHonest)
1.2 Uitwerken kick-off (2Bhonest)

Stap 2. Verdiepen (fysieke meeting)
Input vanuit de deelnemers over de moeilijke vraagstukken.
2.1 Voorbereiden interactieve werksessie met kerngroep (2BHonest)
2.2 Faciliteren fysieke werksessie (*2 personen 2BHonest)
2.3 Uitwerken werksessie (2BHonest)
2.4 Voorbereiden en faciliteren online afrondend overleg om bevindingen te finetunen (2BHonest)
2.5 Uitwerken afrondend overleg (2BHonest)

Stap 3. Kennis delen (online sessie)
3.1 Voorbereiden en faciliteren webinar
3.2 Uitwerken en opleveren van hand-out en naslagwerk van Webinar (2BHonest)

Voor wie?
Deze werkgroep is bedoeld voor personen die bevoegd zijn CSRD-rapportage uit te brengen van zijn/haar organisatie. Denk aan: CFO / CEO / DGA / Eigenaar / Manager Duurzaamheid of equivalenten. Deelname aan de werkgroep is uitsluitend voor Hibin-leden. Hibin draagt de financiering.

Wat wordt er van de deelnemers verwacht?
Een actieve deelname… Aangezien we te maken hebben met complexe materie, vragen we de deelnemers zich goed voor te bereiden voor de sessies. We weten nog niet alles. Daarom moeten we samen op zoek gaan naar wat wel en niet werkt en/of haalbaar is.

Direct aanmelden

Problemen met aanmelden? Stuur een mail naar a.blokker@hibin.nl.

“De CSRD-rapportagestandaard willen we branchebreed optuigen”
Ad Blokker – Programmamanager Maatschappelijke opgaven – Koninklijke Hibin

Ad  Blokker
Auteur Ad Blokker