Aanpassingen salarismatrix door stijging WML
05.12.2023 / Werkgeverschap, Werken in de bouwmaterialenhandel,

Nieuwsbericht

Aanpassingen salarismatrix door stijging WML

Doordat het wettelijk minimumloon (WML) stijgt zullen we onze salarismatrix moeten aanpassen. We gaan daar praktisch mee om, om te voorkomen dat we al te veel problemen veroorzaken en we de afstand tussen tredes en groepen nog enigszins in stand houden. Daarvoor hebben er wel een paar ingrepen plaatsgevonden, zoals hieronder in de tabel duidelijk wordt. De opbouw van de salarismatrix zal mogelijk een structurele herziening krijgen omdat het verwerken van de verwachte stijgingen van het WML steeds lastiger zal worden. Een volgende stijging wordt per 1 juli 2024 verwacht.

De rekensom voor het vaststellen van het minimummaandloon op basis van een 40-urige werkweek gaat als volgt: vast bedrag per maand = (aantal arbeidsuren in betreffende kalenderjaar(2024: 2096 uren)/12) * minimumuurloon

Vanuit praktisch oogpunt passen we de schalen als volgt aan:

Groep 1: geheel laten vervallen. Dit is een groep die niet voorkomt in het functiehandboek en door deze te laten vervallen creëren we ruimte naar de hogere groepen.

Groep 2: trede 0 wordt aangepast naar het minimumloon. Trede 2 vervalt en wordt trede 1. Hiermee vervalt een periodiek, maar doen we dit niet, dan zit er slechts een paar euro verschil tussen de trede 0 en 1 en dat is ook niet uit te leggen.

Groep 3: trede 0 laten we vervallen zodat er verschil blijft tussen groep 2 en 3. Ook hier vervalt een periodiek.

 

Let op: de jeugdschalen zijn niet aangepast.

Voor 17- en 18 jarigen geldt jeugdschaal A

Voor 19- en 20 jarigen geldt jeugdschaal B, mocht u een 20 jarige in dienst nemen zult u zien dat het maandloon onder het WML valt. U bent verplicht om het maandloon aan te passen naar het WML.

Voor 15- en 16 jarigen geldt het wettelijk minimumloon

Bekijk hier de Hibin cao pagina