Actualisering Hibin verkoop- en leveringsvoorwaarden
20.05.2021 / Branche-ontwikkeling, Marktontwikkelingen en trends,

Nieuwsbericht

Actualisering Hibin verkoop- en leveringsvoorwaarden

In juni zijn de aangepaste algemene Hibin verkoop- en leveringsvoorwaarden bouw en afbouwmaterialen (B2B) gereed. Aanpassing van de consumentenvoorwaarden is niet nodig.
De B2B-voorwaarden zijn voor het laatste in 2004 volledig herzien. Uit een quick-scan door mr. K. Roordink van Poelmann Van den Broek advocaten blijkt dat de Hibin- voorwaarden vanuit juridisch oogpunt nog grotendeels voldoen. Desalniettemin is gedeeltelijke aanpassing wenselijk.

De B2B-voorwaarden worden waar nodig aangepast aan de op dit moment geldende regelgeving. Vanwege de nieuwe privacywet (AVG) en de regeling voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK) maar ook door de toegenomen digitalisering is een actualisering van de verkoopvoorwaarden wenselijk. Daarnaast vindt een aantal wijzigingen plaats mede op basis van de feedback op een in februari / maart gehouden enquête onder de lidbedrijven. Uit de enquête bleek dat er behoefte is aan aparte voorwaarden voor installatie- en montagewerkzaamheden in onderaanneming. In vervolg op de actualisering van de B2B-voorwaarden zal Hibin daarom nagaan of algemene voorwaarden voor aanneming of onderaanneming voor de lidbedrijven zinvol en wenselijk zijn. Het overgrote merendeel van de lidbedrijven hanteert de Hibin-voorwaarden. Een aantal bedrijven hanteert eigen voorwaarden.

Consumentenvoorwaarden 
Wat betreft de B2C-voorwaarden valt op dat er in de voorliggende jaren nauwelijks opmerkingen zijn geweest van gebruikers van de voorwaarden en dat uit de uitspraken van de geschillencommissie niet blijkt dat de voorwaarden niet up-to-date zijn. De B2C-voorwaarden blijven daarom ongewijzigd, mede omdat voor deze tweezijdige voorwaarden geldt dat voor elke wijziging nieuw overleg nodig is met Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond. (foto: Shutterstock)