Branche minder negatief, maar nog altijd omzetdaling: Hibin Conjunctuurmeting voorjaar 2024
23.05.2024 / Hindervrije bouwlogistiek, Professionaliseren, Werkgeverschap, Netwerk Bouwtoelevering, Branche-ontwikkeling, Minder primaire grondstoffen, Digitalisering, Versnelling van de bouw- en renovatieopgave, Marktontwikkelingen en trends, Werken in de bouwmaterialenhandel,

Nieuwsbericht

Branche minder negatief, maar nog altijd omzetdaling: Hibin Conjunctuurmeting voorjaar 2024

Na een relatief scherpe daling in omzet en bruto marge over het afgelopen halfjaar lijken er voorzichtig aan iets betere tijden aan te komen. Volgens de laatste meting onder Hibin-leden wordt er voor het komende halfjaar nog een omzetdaling van -2% verwacht. De omzet daalde  het afgelopen halfjaar met -4,7%, terwijl er werd uitgegaan van -4% tot -4,5%. Over diezelfde periode werd er een brutomargedaling van -1,6% genoteerd. Echter, voor de komende zes maanden wordt er gerekend op een brutomargestijging van +0,2%. Handelaren zijn daarmee iets minder negatief over de komende periode. Dat blijkt uit de Hibin Conjunctuurmeting voor de bouwmaterialengroothandel van het voorjaar 2024.

Omzetdaling
Bijna twee derde van de Hibin-leden geeft aan een omzetdaling van tenminste -1% te hebben in het afgelopen halfjaar. Ruim een derde geeft aan een daling van -5% of meer te zien. Bijna een kwart zag een omzetstijging van +1% of meer. Als gekeken wordt naar de verwachtingen voor de komende zes maanden, dan ziet het beeld er iets minder negatief uit. Dan verwacht ongeveer de helft van de bedrijven een lichte omzetdaling. Daar tegenover staat dat 38% van de bedrijven juist een omzetstijging verwacht.

Bruto marge
6 op de 10 bedrijven heeft in de afgelopen zes maanden een daling van de brutomarge gezien; 3 op de 10 bedrijven zag juist een stijging. Voor de komende zes maanden verwacht 31% een stijging van de brutomarge, 24% noch een stijging of daling en 45% verwacht een daling. Opvallend aan deze cijfers is dat 13% van de bedrijven een stijging van de omzet van +5% of meer verwacht. Al met al zijn handelaren iets minder negatief over de ontwikkelingen in de brutomarge over het komende halfjaar ten opzichte van het afgelopen halfjaar.

Omzetverdeling
Als percentage van de totale omzet neemt nieuwbouw af. In het voorjaar van 2024 is de omzetverdeling nieuwbouw versus renovatie en onderhoud 48% - 52%. Meerdere jaren op rij was het nieuwbouw dat percentueel iets meer omzet vertegenwoordigde. Een aannemelijke oorzaak is dat we op dit moment de afname in nieuwbouwprojecten en de tijdelijke dip in de bouwsector zien, waarover het CBS, ABN Amro, ING en Rabobank en onderzoeksbureau Buildsight eerder over hebben gepubliceerd. Als gekeken wordt naar type klant, dan komt 87% van de omzet voort uit handel met de professionele klantgroep en 13% uit particulieren.

Inkoop en verkoopprijzen
Handelaren geven aan dat de inkoopprijzen in de afgelopen zes maanden zijn gestegen. 48% geeft aan dat de prijzen tenminste met 2% zijn gestegen. Voor de komende periode verwachten handelaren dat de prijzen verder zullen stijgen (58%). De verkoopprijzen laten eenzelfde tendens zien als de inkoopprijzen, namelijk een verdere stijging voor de komende zes maanden.

Per productklasse
Productgroepen waar relatief veel Hibin-leden het komende halfjaar een positieve omzetontwikkeling verwachten, zijn [1] hout, [2] plaatmaterialen en [3] dakmaterialen. Relatief veel leden zijn negatief over de verwachte omzet voor de productgroepen [1] buitengevel, [2] binnenmuur en [3] vloeren. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat vooral in de productgroepen hout en plaatmateriaal veel Hibin-leden een stijging van de verkoopprijzen én de inkoopprijzen verwachten.

Nieuwe rapportage Conjunctuurmeting
De rapportage van de Hibin Conjunctuurmeting is vernieuwd. Het rapport bevat meer diepte-informatie, is eenvoudiger van opzet en visueel met o.a. sterke grafieken.
De Hibin Conjunctuurmeting voorjaar 2024 is het 26e onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialenhandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De respons onder leden beweegt zich de hele onderzoeksperiode in absolute aantallen rond de 35%. Het onderzoek is daarmee in hoge mate representatief voor de gehele branche.

Over Koninklijke Hibin
Koninklijke Hibin, netwerk voor de bouwtoelevering, richt zich op belangenbehartiging, informatievoorziening, advisering, arbeidsvoorwaarden, pensioenregelingen en biedt een aantal succesvolle diensten voor haar leden, waaronder de cursussen en opleidingen. Hibin zet zich actief in rondom de maatschappelijke opgaven [1] Digitalisering, [2] Hindervrije Bouwlogistiek en [3] Minder Primaire Grondstoffen en organiseert met regelmaat hiervoor thematafels, webinars en evenementen.

Namens de bedrijfstak faciliteert Hibin de cao-onderhandelingen. Hierbij werkt Hibin samen met een vertegenwoordiging van werkgevers uit de branche. Daarnaast neemt Hibin het initiatief om via samenwerking binnen de sector de positie van de bouwtoelevering te versterken. Voorts stimuleert Hibin innovaties en bevordert ze het professionele ondernemerschap binnen de branche.

 

Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kun je contact opnemen met Steven van de Cruijs – communicatiemanager Hibin (s.van.de.cruijs@hibin.nl).