Cao: goed overleg tijdens de eerste onderhandelingen
13.06.2024 / Werkgeverschap, Werken in de bouwmaterialenhandel,

Nieuwsbericht

Cao: goed overleg tijdens de eerste onderhandelingen

Cao partijen hebben de eerste onderhandelingen erop zitten. Deze zijn op een constructieve manier en in prettige sfeer verlopen. Deze onderhandelingen zullen niet zoals de laatste keer alleen gaan over loon, maar een brede cao-agenda bevatten. De bonden hebben daarmee ingestemd onder de voorwaarde dat werkgevers iets van perspectief zouden geven op loon. Werkgevers hebben perspectief gegeven over loon zonder direct een bedrag of percentage te noemen. We willen zoveel als mogelijk van deze onderwerpen afwikkelen in de vorm van inpassing in de cao of een (proces)afspraak. Deze onderwerpen kunnen impact hebben op de loonkosten. Daarom willen we deze punten in samenhang met elkaar bespreken. Dit betreft bijvoorbeeld cao à la carte, duurzame inzetbaarheid, werktijden, pensioen en nog een aantal onderwerpen. Daarnaast hebben we de loontabel en reiskosten besproken.

Over twee weken staat het volgende overleg gepland. Zowel werkgevers als werknemers werken voorstellen uit op basis van wat we met elkaar besproken hebben. Werkgevers komen met voorstellen rond duurzame inzetbaarheid, werktijden, cao à la carte en kijken ook naar een aantal punten die ze hebben aangedragen bij hun inzetbrieven zoals rouwverwerking bij verlies van een dierbare en een periodieke financiële toets. Bonden komen met een voorstel rond reiskosten.

Verder hebben we stilgestaan bij de Hibin loontabel. Door de aanpassing van de systematiek waarop het minimumloon berekend wordt en de stijgingen van het afgelopen jaar is de tabel aan groot onderhoud toe. Tegelijkertijd zullen we moeten voldoen aan de wet per 1 juli a.s. Die groepen en tredes die onder het minimumloon terecht komen moeten worden aangepast of komen te vervallen.

Het volgend overleg vindt plaats op 27 juni a.s. Er is een dag uitgetrokken om te komen tot verdere afspraken.