CBS: Afname in Nieuwbouwvergunningen in 2023
27.02.2024 / Marktontwikkelingen en trends,

Nieuwsbericht

CBS: Afname in Nieuwbouwvergunningen in 2023

In 2023 is het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwe woningen gedaald naar bijna 55.000, een daling van 15% ten opzichte van 2022. Deze afname betrof voornamelijk koopwoningen, met 23% minder vergunningen, terwijl huurwoningen een daling van 6% zagen. Dit markeert een voortzetting van de trend van minder bouwvergunningen, waarbij 2023 het laagste aantal vergunde nieuwbouwwoningen sinds 2016 noteert.

De afname in bouwvergunningen wijst op een verminderde bouwactiviteit in de nabije toekomst, gezien de gemiddelde realisatietijd van twee jaar na vergunningverlening. Opvallend is dat in 2023 sinds jaren weer meer huurwoningen dan koopwoningen werden vergund.

Regionaal gezien werden de meeste nieuwe woningen vergund in Zuid-Holland, terwijl Zeeland het laagste aantal noteerde. Utrecht valt op met een hoog aandeel vergunde huurwoningen.

De totale vergunde bouwkosten voor nieuwe woningen bedroegen 9,8 miljard euro, bijna 15% lager dan het voorgaande jaar, voornamelijk door het gedaalde aantal vergunde woningen. Ook de kosten voor verbouwingen en bedrijfsgebouwen zagen een daling, wat resulteerde in een totaal van 19,5 miljard euro aan vergunde bouwkosten voor 2023, ruim 10% minder dan in 2022 (bron: CBS).

Lees verder