CBS cijfers Q1 2023: omzet bouw
22.05.2023 / Marktontwikkelingen en trends,

Nieuwsbericht

CBS cijfers Q1 2023: omzet bouw

Volgens recente gegevens van het CBS is de omzet van de bouwsector in het eerste kwartaal van 2023 met 12,3 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hoewel het aantal vergunde nieuwbouwwoningen in het eerste kwartaal van dit jaar meer dan een kwart lager was dan een jaar eerder, heeft de bouwsector over het algemeen een positieve omzetgroei laten zien.

Deze omzetstijging in de bouwsector is grotendeels te danken aan hogere prijzen. Zo waren de binnenlandse afzetprijzen van de hout- en bouwmaterialenindustrie 15,6 procent hoger dan het voorgaande jaar, wat heeft bijgedragen aan een omzetstijging van 8,6 procent in deze sector.

Binnen de bouwsector heeft de burgerlijke en utiliteitsbouw een omzetstijging van 8,6 procent gerealiseerd, bijna gelijk aan het voorgaande jaar. De grond-, water- en wegenbouw (GWW) heeft daarentegen beter gepresteerd met een groei van 11,3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. In vergelijking daarmee was de omzetgroei vorig jaar minder dan vijf procent. Gespecialiseerde bouwbedrijven hebben een groei van 15,8 procent behaald, meer dan vijf procent hoger dan het voorgaande jaar.

Kleine bouwbedrijven met maximaal 10 werkzame personen hebben in het eerste kwartaal gemiddeld een omzetstijging van 14,4 procent behaald. Middelgrote bedrijven met 10 tot 100 werknemers hebben een omzetstijging van 8,8 procent gerealiseerd. Opvallend genoeg hebben middelgrote GWW-bedrijven hun omzet zien dalen, met een daling van 2,4 procent. Daarentegen hebben kleine GWW-bedrijven de hoogste omzetstijging binnen de bouwsector behaald, met een groei van meer dan 20 procent. Grote bouwbedrijven met meer dan 100 werkzame personen hebben een omzetstijging van 13,0 procent gerealiseerd.

Faillissementen
In het eerste kwartaal van 2023 zijn er 92 faillissementen geweest in de bouwsector, vergeleken met 77 in hetzelfde kwartaal van vorig jaar.  Daarnaast is het aantal vergunde nieuwbouwwoningen in het eerste kwartaal van 2023 met bijna 28 procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Er werden vergunningen afgegeven voor 12,8 duizend te bouwen woningen, het laagste aantal sinds het tweede kwartaal van 2016.

De vergunde bouwkosten voor woningen zijn gedaald, met bijna 29 procent voor alle woningen en ruim 30 procent voor nieuwbouwwoningen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022.

(Bron: CBS)