Investeringskrimp materiële activa in hout- en bouwmaterialenindustrie
05.06.2024 / Marktontwikkelingen en trends,

Nieuwsbericht

Investeringskrimp materiële activa in hout- en bouwmaterialenindustrie

In de industrietak hout en bouwmaterialen wordt over 2024 een investeringskrimp van -23,4% verwacht in vergelijking met het jaar 2023. Deze bedrijfstak verwacht in 2024 fors minder te investeren in materiële activa, zoals gebouwen, machines, vervoermiddelen of computers, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het beeld in de bouwnijverheid is nog iets negatiever; daar verwachten bedrijven -31,8% minder te investeren in materiële activa. Dit terwijl de meeste ondervraagde industrietakken juist een investeringsgroei verwachten. Ter vergelijking: in de elektrotechnische en machine-industrie bedrijfstak verwachten bedrijven juist 60,2% meer te investeren.

Wat verder opvalt uit de cijfers is dat in de industrie een vijfde van het te investeren kapitaal naar duurzaamheid en energiebesparing gaat. Hierbij gaat het om tal van activiteiten, namelijk: uitstoot verlagen, energiebesparing, circulair produceren of digitale investeringen.
(Bron: CBS)