Enquête bedrijfskosten rond opleiden en stagiaires
02.07.2024 / Professionaliseren, Werkgeverschap,

Nieuwsbericht

Enquête bedrijfskosten rond opleiden en stagiaires

Bedrijven investeren vaak veel tijd en geld in het begeleiden van stagiairs en het opleiden van eigen medewerkers. VNO-NCW/MKB-Nederland en brancheorganisaties willen graag helder krijgen hoeveel tijd en geld bedrijven daarin steken. Dit is een belangrijk thema, omdat onderwijs vaker lijkt te verschuiven van de school naar de werkplek en er meer van bedrijven wordt gevraagd.

Om in beeld te brengen hoeveel tijd en geld bedrijven precies kwijt zijn aan stages en opleidingen, heeft VNO-NCW samen met onderzoeksbureau ResearchNed twee vragenlijsten ontwikkeld.

De eerste vragenlijst is bedoeld voor degene in uw bedrijf die stagiairs of collega’s in opleiding begeleidt. Link naar vragenlijst

Wellicht treden meerdere collega’s op als begeleider. Stuur dan deze link svp door naar deze medewerkers.

De tweede vragenlijst betreft bedrijfskosten, zoals een eventuele stagevergoeding. Ook zijn er vragen over een mogelijk bredere betrokkenheid van uw organisatie bij het onderwijs, zoals via het verzorgen van gastlessen. Link naar vragenlijst

Met de informatie uit deze enquête gaat VNO-NCW/MKB-Nederland in gesprek met het nieuwe kabinet over de inspanning vanuit het bedrijfsleven.