Heijmans start ‘Afvalmonitor’ in samenwerking met Renewi
18.06.2024 / Minder primaire grondstoffen,

Nieuwsbericht

Heijmans start ‘Afvalmonitor’ in samenwerking met Renewi

op 18 juni 2024 maakte Heijmans bekend te zijn gestart – samen met duurzaam afvalverwerker Renewi – met het eerste afvaldashboard in de bouwsector: de Afvalmonitor. Hiermee rapporteert en monitort het grote bouwbedrijf haar afvalstromen, scheidingspercentage en de CO2-uitstoot. Dit gaat tot op projectniveau. Dit helpt om op strategisch, tactisch en operationeel duurzame beslissingen te nemen voor de toekomst. Lees hier verder

Afval op de bouwplaats: Hibin onderzoek uitgevoerd door Insert
Op het gebied van duurzaamheid zijn afvalstromen in de bouw een relatief onderbelicht thema. Uit ons eigen onderzoek, uitgevoerd door Stichting Insert, bleek dat folies, plastic verpakkingsmateriaal kartonnen dozen en wegwerppallets het overgrote deel vertegenwoordigt van het afval in en rondom vuilcontainers op de bouwplaats. Een substantiële hoeveelheid ‘bouwafval’ was niet-bruikbaar bouwmateriaal dat niet meer aan de technische vereisten voldeed als gevolg van bewerking, snijden en zagen.
Het doel van het onderzoek destijds was te achterhalen in hoeverre er verspilling optrad van bouwmaterialen op de bouwplaats en onnodige verspilling in de sector verder te verminderen.

Uit de analyse bleek dat een klein percentage van de bruikbare bouwmaterialen in de container belandde. In de meeste gevallen was bouwmateriaal bruikbaar voor een ander project en werd het materiaal dan ook meegenomen naar de volgende bouwplaats.

Naast de bruikbare materialen is er ook niet-bruikbaar bouwmateriaal, bijvoorbeeld zaagafval, beschadigd materiaal of materialen die niet meer aan de technische eisen voldoen. Dit verlies wordt vaak van tevoren al verwacht en ingecalculeerd. Daarnaast beperken de onderaannemers dit verlies van materiaal zo veel mogelijk.

De behoefte en totstandkoming van dit onderzoek kwam in 2021-2022 voort uit één van de Hibin themabijeenkomsten 'Minder primaire grondstoffen'.
Onderzoek door Hibin & Insert – afvalstromen op de bouwplaats