Industrie wil verduurzamen: overheid moet meewerken
07.02.2024 / Minder primaire grondstoffen,

Nieuwsbericht

Industrie wil verduurzamen: overheid moet meewerken

Het recent gepubliceerde SER-advies onderstreept de urgentie voor de Nederlandse maakindustrie om te verduurzamen, met het oog op het behalen van klimaatdoelstellingen en verduurzamingsopgave. Het rapport wijst op kritieke knelpunten zoals het verzadigde elektriciteitsnet en het gebrek aan technisch vakpersoneel, die de transitie bemoeilijken. Het benadrukt de noodzaak voor het aanstaande kabinet om de verduurzaming van deze sector als een prioriteit te behandelen en actief te werken aan het implementeren van de aanbevelingen van het SER. Voorzitter van FME, Theo Henrar, merkt op dat ondanks de goede intenties, Nederlandse maakbedrijven in de praktijk stuiten op uitdagingen die snelle verduurzaming in de weg staan. Hij pleit voor een samenwerking tussen overheid en industrie om een milieubewuste en economisch sterke technologische sector te realiseren, waarschuwend dat Nederland achterloopt op Europese tegenhangers door een gebrek aan actie.

Download hier het advies van de SER