Initiatief TruStone: convenant ter bevordering risico’s natuursteen
06.12.2022

Nieuwsbericht

Initiatief TruStone: convenant ter bevordering risico’s natuursteen

In oktober 2019 hebben bedrijven, branche organisaties, NGO’s, vakbonden, overheden uit Nederland en Vlaanderen, en de SER een convenant natuursteen, onder de naam Initiatief TruStone, afgesloten. In dit convenant hebben de partijen afgesproken om de sociale- en milieuomstandigheden in risicovolle natuursteen productie landen waaronder bijvoorbeeld India, China en Vietnam binnen 3 tot 5 jaar aanzienlijk te verbeteren. Alle bedrijven die natuursteen inkopen behandelen of verkopen kunnen door zich te committeren aan het convenant Initiatief Trustone een bijdrage leveren aan het bereiken van deze doelen.

Lees hier meer over het Initiatief Trustone via deze link.

Wil je meer informatie over het convenant of over andere initiatieven? Neem gerust contact op met Ad Blokker via a.blokker@hibin.nl.