‘Integrale samenwerking bouwer en handel’: verslag Hibin Jaarcongres 2023
05.06.2023 / Hindervrije bouwlogistiek, Professionaliseren, Werkgeverschap, Netwerk Bouwtoelevering, Branche-ontwikkeling, Minder primaire grondstoffen, Digitalisering, Versnelling van de bouw- en renovatieopgave, Marktontwikkelingen en trends, Werken in de bouwmaterialenhandel,

Nieuwsbericht

‘Integrale samenwerking bouwer en handel’: verslag Hibin Jaarcongres 2023

(De links naar de presentaties vind je onder dit artikel.)

Vol trots blikken we terug op ons Hibin Jaarcongres van afgelopen donderdag 1 juni 2023! We hebben genoten van bijzondere sprekers, samen met een divers publiek van handelaren, leveranciers, netwerkpartners, experts van platforms en de thematafels en de aannemerij – ontwikkelende bouwers. Jullie opkomst heeft onze verwachtingen overtroffen. Dank daarvoor! En zoals de deelnemers aangaven; inhoudelijk sterk, relevant en inspirerend.

“Met de input die we vanmiddag hebben gekregen, kunnen we de komende tijd aan de slag.” “We worden uitgedaagd door de bouwers vooral als het gaat om integrale samenwerking en digitaliseren.” “Voor de bouwopgave hebben we samen commitment en partnerschap nodig, ik zie dat als uitnodiging om eerder samen te werken.” “Het blijkt dat biobased bouwmaterialen soms al gelijk aan de conventionele geprijsd zijn. De handel wordt nu gevraagd deze materialen in volumes aan te bieden.”

Welkom
De middag begon met de Hibin statusupdate, gegeven door Ad Blokker, Marc Donckers en Hans Busio van Hibin, onder leiding van Hedy van Opzeeland (dagvoorzitter). Voorzitter Cock Sierhuis besprak de actuele ontwikkelingen rondom de bouwsector en de verwachtingen van 2024 en 2025.

Innoveren
De deelnemers werden aangezet tot innovatief denken door de interactieve sessie van Johan Treur van Hello New Day. Samenwerken staat centraal. “Om te kunnen innoveren moeten zo'n 10% van je professionals pionieren, 20% aan de slag met eenvoudige vernieuwingen, terwijl de andere medewerkers de operatie draaiende houden en verbeteren”, aldus Johan Treur. Deelnemers in de zaal kregen allemaal een A4-tje en zaal werden gevraagd instructies op te volgen, om al snel te ontdekken dat iedereen de opdracht anders interpreteert. Kortom, samenwerken is zo gemakkelijk nog niet.

Marktinformatie
Michel van Eekert besprak de meest recente marktgegevens over de bouwgroothandel en bouwsector als geheel, onder meer aan de hand van de voorjaarsconjunctuurmeting van Hibin. Opvallend was dat we in een situatie verkeren waarin het zo slecht nog niet gaat, aldus de data.

Bouwend Nederland
Arno Visser – Voorzitter Bouwend Nederland – besprak zijn visie op de bouw en zoomde in op de rol van de bouwmaterialengroothandel. Er is behoefte aan duidelijkheid omtrent wet – en regelgeving. Aan de opdrachtgever de vraag handelaren eerder te betrekken bij projecten. Dit moet leiden tot betere afspraken en meer efficiëntie in de bouw, waardoor er sneller, beter en duurzamer gebouwd kan worden. Met name digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol; één digitaliseringsstandaard die werkt voor alle partijen in de hele bouwketen. Als laatste vraagt Arno Visser ons te realiseren dat we onze eigen houding en gedrag moeten veranderen om met zijn allen de (woning)bouw- en verduurzamingsdoelstellingen waar te maken.

Panel van aannemers ontwikkelende bouwers – integrale samenwerking
Als hoofdprogramma van deze middag heeft Hibin Hazenberg TBI, Ter Steege Bouw Vastgoed, Van der Hulst Bouwbedrijf en Vink bouw bereid gevonden deel te nemen in het aannemerspanel. Aan het begin van het gesprek blijkt dat de aannemers zich meer identificeren met ‘ontwikkelende bouwers’. We praten al lang niet meer over enkel een bouwbestek. Met name door nauwere integrale samenwerkingen met gemeentes, woningcorporaties, de handel, de leveranciers, enzovoorts maakt dat we het veel meer hebben over ontwikkelen en bouwen.

Voor de handel is een rol weggelegd om leveranciers op kennis bij te spijkeren en te sturen op duurzame materialen; zij het circulair of biobased. Wel is het hen een doorn in het oog dat gegevens over dit soort materialen van kleinere leveranciers vaak nog ontbreken.

Ook op het gebied van duurzaamheid ligt er een rol voor de handel. Digitaliseer je productdata en zet leveranciers aan tot het classificeren van productdata via ETIM. Maak gegevens beschikbaar en vrij uitwisselbaar. Dit helpt ook in betrouwbare duurzaamheidsgegevens. Maar rondom duurzaamheid is uitstootvrij vervoer en rittenbesparingen ook een rol van de handel.

De panelleden waren het er unaniem over eens dat industrialisatie (prefab) van de bouw geen bedreiging gaat vormen voor hen en de handel. Zeker ook omdat de bouwopgave zo groot is dat we nog lang (nieuwe) woningen moeten bouwen, oude gebouwen moeten renoveren, isoleren en transformeren. Wel is integrale samenwerking tussen handel en bouwer belangrijk om succesvol te kunnen zijn in de toekomst. Volgens de bouwers gaat de handel over vijf jaar prefab onderdelen leveren aan de prefab fabrieken en kleinere bouwers.

Als laatste bespreken de panelleden dat we uit onze vaste patronen moeten stappen en de innovatiestand moeten activeren. De bouw en de handel gaan er in de toekomst anders uitzien en je kunt je als bedrijf maar beter verder ontwikkelen om relevant te blijven. Betrek ook talent van de volgende generatie bij je ambities en doelstellingen. Zeker op het gebied van digitalisering zijn zij meer ‘natives’…

Dankwoord
Het Hibin bestuur en bureau wil alle sprekers en panelleden nogmaals bedanken voor hun bijdrage. Ook alle mensen die deelnamen aan deze inspirerende middag!

Presentaties

Presentatie Hibin

Presentatie Hello SPARK Fieldlab Smart & Circular Construction - Johan Treur

Presentatie Conjunctuurcijfers en marktgegevens Buildsight - Michel van Eekert