Materialen Expeditie 2022: bouwen met hergebruikte materialen vraagt om aangepast speelveld
20.12.2022

Nieuwsbericht

Materialen Expeditie 2022: bouwen met hergebruikte materialen vraagt om aangepast speelveld

Twaalf maanden geleden zijn de bouwbedrijven BAM, Dura Vermeer en VolkerWessels een initiatief gestart, genaamd de ‘Materialen Expeditie 2022’. Het doel was om de inzet van herbruikbare bouwmaterialen te bevorderen. Inmiddels is het initiatief afgerond en is een paper verschenen met daarin de bevindingen. Eén van de conclusies is dat het gebruik van herbruikbare bouwmaterialen nog niet goed van de grond komt. Aan de ambities van de bouwbedrijven ligt het niet, aldus de initiatiefnemers. Echter, in de praktijk blijken er meerdere belemmeringen het gebruik van herbruikbare materialen in de weg te staan. Bouwend Nederland wijdt een uitgebreid artikel aan het initiatief en benoemt vijf aanbevelingen voor de bouwsector.

Om het hergebruik van bouwmaterialen een impuls te geven moet de aannemer in een vroegtijdig stadium haar ambities op circulariteit uitspreken en opdrachtgevers moeten in bouwteams gaan werken. Daarnaast moeten regelgevende instanties standaardisatie verankeren in de wet.

De vijf aanbevelingen:
• platform op basis van gestandaardiseerde afspraken;
• vastleggen ambities voor het hergebruiken van bouwmaterialen in de ontwerpfase;
• werk op basis van gelijkwaardigheid in samenwerkingsvormen;
• begin met bouwmaterialen die ‘eenvoudig’ herbruikbaar zijn;
• maak je ambities rondom hergebruik van bouwmaterialen publiek kenbaar.

Lees hier het uitgebreide artikel met uitgediept de aanbevelingen.