Onderhandelingsresultaat nieuwe cao bereikt
15.03.2023 / Werkgeverschap,

Nieuwsbericht

Onderhandelingsresultaat nieuwe cao bereikt

Hibin heeft met de bonden gisteren een onderhandelingsresultaat bereikt waar alle partijen content mee zijn. De bonden leggen dit resultaat vanaf morgen positief voor aan hun leden. De resultaten van de stemming worden 27 maart bekend gemaakt.
Dat is ook het moment waarop we weten of we een definitief akkoord hebben.
Dit betekent ook dat mogelijke stakingen opgeschort zijn.

Het onderhandelingsresultaat ziet er als volgt uit

Lonen
Voor de bedrijven die per 1 januari het door ons gegeven advies wel hebben opgevolgd of al een andere loonsverhoging hebben ingevoerd, geldt dat zij de eerder gegeven loonsverhoging mogen verdisconteren met de verhoging per 1 juli.
Hieronder gaan we uit van ons advies van 20 december 2022.

Loonsverhoging per 1-1-2023 (bij niet eerder toegepaste loonsverhoging)

  • Per 1 juli 2023 6% + €75,00

 Advies opgevolgd (2,5% +€ 50,00) of zelf een loonsverhoging toegepast:

  • Per 1 juli de verdisconteerde loonsverhoging invoeren. Let op u mag bij het verdisconteren van de loonsverhoging opgeteld niet lager uitkomen dan 6% + €75,00 (voltijds dienstverband)

 
Eenmalig uitkering

Advies opgevolgd of loonsverhoging doorgevoerd:

  • Eenmalig € 350,00 in april 2023 uit te keren.  

Geen loonsverhoging ingevoerd per 1-1-2023

  • Eenmalig € 1.100,00 in april uit te keren

 
Reiskostenregeling verplicht
Naast de loonsverhoging is ook overeen gekomen dat ieder bedrijf een reiskostenregeling invoert als tegemoetkoming voor de hoge reiskosten. Bedrijven die al een reiskostenregeling hebben hoeven niets te doen. Als een bedrijf nog geen reiskostenregeling heeft, zijn ze vrij in hoe zij deze wensen op te stellen.

Looptijd
De looptijd van de cao is 15 maanden en loopt van 1 januari 2023 tot 1 april 2024.