Plan voor forse versnelling woningbouw
24.01.2023 / Minder primaire grondstoffen, Versnelling van de bouw- en renovatieopgave,

Nieuwsbericht

Plan voor forse versnelling woningbouw

Er moet extra vaart gemaakt worden om de woningbouw te versnellen. Daarom heeft De Jonge het ‘Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan dat meerdere versnellingsacties aan de kaak stelt, moet ervoor zorgen dat de ontwikkeltijd van woningbouwprojecten verkort wordt.

Hugo de Jonge - Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “Het bouwen van een woning, van plan tot realisatie, duurt gemiddeld tien jaar. Dit moet en kan korter. Er zijn voorbeelden van projecten die binnen drie jaar worden gerealiseerd. En het kan nog sneller. Dit plan van aanpak moet ervoor zorgen dat de bouw op alle fronten wordt versneld. Daarbij willen we het ‘not in my backyard’-sentiment doorbreken. We zijn het aan alle woningzoekenden verplicht om alles te doen wat in ons vermogen ligt om de woningbouw te versnellen.”

Planvormingsfase
Volgens het plan is de meeste tijd te winnen in de planvormingsfase. In de huidige methode volgen alle stappen in deze fase elkaar chronologisch op, waarna bij iedere nieuwe stap nieuwe wensen en eisen op tafel komen. Het blijkt uit goede voorbeelden dat stappen gelijktijdig en in samenhang kunnen worden uitgevoerd. Voor vijf projecten gaat gewerkt worden met de nieuwe methode. Gaandeweg wordt kennis en ervaring opgedaan en uitgewisseld, om ervoor te zorgen dat de nieuwe methode breder uitgezet kan worden en het tot jaren tijdswinst oplevert.

Innovatie en meer industriële bouw
De bouw moet verder gestandaardiseerd en geïndustrialiseerd worden. Samen met de sector wordt gekeken hoe dit vormgegeven moet worden, zodat bouwers hun productie optimaal kunnen benutten, met behulp van de nodige innovatie. Ook dit moet ervoor zorgen dat de bouw sneller verloopt.

Versnellingstafels
Met de regie van het Rijk wordt in samenwerking met de sector versnellingstafels georganiseerd. Overheden, woningcorporaties en marktpartijen gaan gezamenlijk in overleg over de realisatie van de woningbouwopgave, hetgeen knelpunten moet blootleggen en oplossingen tot stand komen.

(bron: Omgevingsweb)

Klik hier voor het uitgebreide artikel