Publicatie Rabobank: Emissieloos bouwen ‘hoe dan?’
12.09.2023 / Minder primaire grondstoffen,

Nieuwsbericht

Publicatie Rabobank: Emissieloos bouwen ‘hoe dan?’

Kortgeleden publiceerde de Rabobank in een uitgebreide update ‘Emissieloos bouwen; hoe dan?’ hoe we schoner kunnen bouwen. Feit is dat met het vervallen van de bouwvrijstelling ook de stikstofemissies tijdens de bouwfase meegenomen moeten worden in de aanvraag voor een bouwvergunning. Dit maakt het des te belangrijker voor de hele bouwkolom om nu samen schoner te bouwen.

Bekend is dat de gebruiksfase van een gebouw de grootste factor is als het gaat om duurzaamheidsimpact. Maar de bouwfase is minstens zo belangrijk om schoner te bouwen. De publicatie beschrijft dat tijdens de bouwfase je op twee manieren de duurzaamheidsimpact positief kunt beïnvloeden.

Als het gaat om bouwprocessen duurzamer uitvoeren
Enerzijds door verspilling en bouwfouten te mitigeren; anderzijds door hetgeen je altijd al deed – bijvoorbeeld gebruik van een dieselmotor – te vervangen door een elektrische.

Het hele bouwproces duurzamer inrichten
Denk hierbij aan logistiek en materieel dat zo schoon mogelijk is. Maar ook aan de fabriek die dient als schonere bouwplaats. Als laatste zijn de bouwhubs een antwoord op minder maar slimmere logistieke verplaatsingen. En niet te vergeten de uiteindelijke materiaalkeuzes voor in het gebouw.

Lees hier de uitgebreide publicatie van de Rabobank.