Resultaten TABS Holland over H1 2023 lager dan vorig jaar
05.09.2023 / Netwerk Bouwtoelevering, Branche-ontwikkeling, Minder primaire grondstoffen,

Nieuwsbericht

Resultaten TABS Holland over H1 2023 lager dan vorig jaar

Onlangs publiceerde Timber And Building Supplies Holland N.V. haar halfjaarlijkse cijfers van H1 2023. De resultaten zijn lager dan vorig jaar.

In het kort:
• omzetdaling van 10% tot € 501 miljoen (vorig jaar: € 558 miljoen);
• kostenniveau 6% hoger dan vorig jaar;
• operationeel resultaat daalt met 48% naar € 33 miljoen (vorig jaar: € 64 miljoen);
• nettoresultaat € 25 miljoen (vorig jaar: € 48 miljoen).

Cijfers toegelicht
De daling van de omzet, van € 558 miljoen naar € 501 miljoen, is het gevolg van verminderde verkoopvolumes en prijsdalingen. De brutowinstmarge is afgenomen in vergelijking met het voorgaande jaar, terwijl de operationele kosten aanzienlijk zijn gestegen. Hierdoor is het operationele resultaat ten opzichte van vorig jaar onder druk komen te staan, en hetzelfde geldt voor het nettowinstresultaat. De balans van TABS Holland is korter geworden in vergelijking met het voorgaande jaar, voornamelijk als gevolg van een reductie in het werkkapitaal. Het aantal voltijdsequivalenten (fte's) is licht gestegen als gevolg van overnames.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de markten waarin TABS Holland opereert, zijn somber. Het is dan ook te verwachten dat de resultaten in de tweede helft van dit jaar opnieuw lager zullen zijn dan vorig jaar.

Lees hier de toelichting van René Olsthoorn, bestuursvoorzitter van TABS Holland, op het persbericht van TABS Holland.