Werkgeverschap: 2023 wijzigingen in één overzicht
17.01.2023 / Werkgeverschap,

Nieuwsbericht

Werkgeverschap: 2023 wijzigingen in één overzicht

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding omhoog
De maximaal onbelaste thuiswerkvergoeding gaat van € 2,00 naar € 2,15. De onbelaste reiskostenvergoeding gaat van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. In 2024 stijgt de onbelaste reiskosten naar € 0,22.

Stijging van het minimumloon met 10,15%
Naast het minimumloon is ook het maximumdagloon (waarmee het UVW rekent) aangepast. Per 1 januari 2023 zijn de wettelijk minimumlonen gestegen met 10,15%. Het kabinet had al aangekondigd dit te doen met als belangrijkste argumenten de hoge inflatie en de jaarlijkse indexatie. Het betekent dat ook alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen zoals de WIA, WW, ZW, AOW, Bijstand en Wajong worden verhoogd met 10,15%.        

Maximale transitievergoeding
Bij ontslag kan er een transitievergoeding worden gegeven. De hoogte ervan wordt bepaald aan de hand van de leeftijd en het aantal jaren dat iemand in dienst is geweest (transitievergoeding). maximale vergoeding gaat van € 86.000,- naar € 89.000,- bruto. Wanneer het jaarsalaris van een werknemer hoger is ontvangt hij maximaal het bruto jaarsalaris.

Verhoging werkkostenregeling voor 1 jaar (WKR)
Het kabinet verlaagt de lasten voor ondernemers uit het midden -en kleinbedrijf door het tijdelijk verruimen van de werkkostenregeling in 2023. De vrije ruimte in de werkkostenregeling gaat in 2023 tijdelijk omhoog van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000,-. Boven de eerste € 400.000,- blijft de vrije ruimte 1,18%. Hierdoor hebben werkgevers meer ruimte om vergoedingen en werkmiddelen onbelast te verstrekken of om een toeslag te geven voor energiekosten zonder daarover loonbelasting te betalen. In 2024 vervalt de tijdelijke verhoging weer en geldt het percentage van 1,92%.

Loondoorbetaling ziekte AOW-ER verkort
Heeft u een AOW’er in dienst? Dan verandert er iets in het geval hij of zij ziek wordt. Per 1 juli 2023 gaat namelijk de loondoorbetaling bij ziekte van een AOW’er van 13 naar 6 weken. Dit geldt voor AOW’ers die op of na 1 juli 2023 ziek worden.

Wet Toekomst Pensioenen
De ingangsdatum van de Wet Toekomst Pensioenen is opgeschoven naar 1 juli 2023. De deadline voor de overstap per 1 januari 2027 blijft wel staan.

 


Bekijk hier de meest gestelde vragen over de Hibin cao.
Heb je overige vragen? Stuur gerust een e-mail naar m.donckers@hibin.nl.

Vragen over de pensioenen? Dan kun je terecht bij de bedrijfstakpensioenuitvoerder Bpf HiBiN, door te mailen naar info@bpfhibin.nl.