Onderhandelingscommissie

De Onderhandelingscommissie voert de onderhandelingen met de sociale partners in het kader van de bedrijfstak cao. De Onderhandelingscommissie opereert op basis van een mandaat van het bestuur en rapporteert ook rechtstreeks aan het bestuur.