Convenant Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie

Voorbeeld quickscan

Bouwtoeleveringsbedrijven die het convenant ondertekenen krijgen via Ketenstandaard Bouw en Techniek toegang tot een digitale quickscan.  Uit de quickcsan blijkt waar een bedrijf staat en welke vervolgstappen nodig zijn. Bedrijven kunnen er vervolgens voor kiezen om samen met Ketenstandaard een stappenplan voor de implementatie op te stellen. Er zijn aparte quickscans voor fabrikanten en grothandelsbedrijven. Onderstaand als voorbeeld pdf-bestanden van de quickscans en, zowel voor fabrikanten als groothandelsbedrijven, ter oriëntatie een voorbeeldrapportage.

Quickscan fabrikanten

Voorbeeldrapport fabrikant

 

Quickscan groothandelsbedrijven

Voorbeeld rapport groothandelsbedrijf