Bijeenkomst 8 sept ‘22: ‘Energiebesparingsplicht / Informatieplicht vanaf 2023’
02.08.2022

Nieuwsbericht

Bijeenkomst 8 sept ‘22: ‘Energiebesparingsplicht / Informatieplicht vanaf 2023’

Op 8 september 2022 vindt de voorlichtingsbijeenkomst ‘Energiebesparingsplicht / informatieplicht vanaf 2023’ plaats.

De Energiebesparingsplicht wordt in 2023 aangepast. Dit onder andere door de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit heeft als gevolg dat alle gebouweigenaren* verplicht worden te rapporteren over gebouw gebonden maatregelen. Ook moeten gebouweigenaren voor een groot aantal gebouwen gaan rapporteren over de activiteit gebonden maatregelen van de huurders in die gebouwen. Graag delen we met u hoe u aan uw energiebesparings- en/of informatieplicht moet voldoen. Tijdens deze middag wordt uiteengezet wat de gewijzigde energiebesparingsplicht en informatieplicht energiebesparing betekent. Ook zal de geactualiseerde erkende maatregelenlijst aan bod komen.

*met een jaarlijks energiegebruik per locatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent).

Bij fysieke deelname aan het evenement is er voldoende ruimte om vragen te stellen en te netwerken.

Doelgroep
Gebouweigenaren, huurders, brancheorganisaties.

Programma
13:00 uur: Inloop
13.30 uur: Start programma
13:40 uur: Energiebesparingsplicht / informatieplicht
14:30 uur: Pauze 
15:00 uur: Erkende Maatregelenlijst (EML) 
16:00 uur: Netwerkborrel

Aanmelden
Via Home | Informatieplicht Energiebesparing (momice.events) kan aangemeld worden voor de bijeenkomst.

Locatie
Glazen Zaal in Den Haag (adres: Prinsessegracht 26, Den Haag).

Parkeren

In de parkeergarage onder het Malieveld is voldoende gelegenheid om te parkeren, dit is aan de overkant van de locatie.