BTIC Talks op vrijdag 1 juli
21.06.2022 / Netwerk Bouwtoelevering, Branche-ontwikkeling,

Nieuwsbericht

BTIC Talks op vrijdag 1 juli

Tijdens BTIC Talks op vrijdag 1 juli word je bijgepraat over de nieuwe organisatie van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Tien gasten gaan in gesprek over BTIC-programma’s en -consortia en belichten concrete innovatievoorbeelden. Aanmelden voor de livestream kan via deze link.


Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, en Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland openen de uitzending, waarbij Doekle als voorzitter van het dagelijks bestuur de nieuwe organisatievorm van een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) toelicht. 
Ferdi Licher van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Machteld de Kroon van TNO lichten onze positie toe in het nationale missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Wat betekent het dat BTIC een TKI wordt? Welke ambities zijn er en hoe gaan die waargemaakt worden?     

Circulaire bouw en infrastructuur
Huub Keizers, MT-lid BTIC, gaat in op de benodigde innovatie in ontwerpstrategieën en -processen voor het faciliteren van circulariteit op verschillende schaalniveaus. Hij gaat in gesprek met Karin Kuipers van de Noordereng Groep die een circulair concept heeft ontwikkeld dat het mogelijk maakt in korte tijd, op een duurzame manier en met lage emissie, veel nieuwe woningen te bouwen.

Levensduurverlenging gebouwde omgeving
Leonie Koops, Witteveen+Bos en voorzitter van de adviesraad van dit programma, vertelt over het doel om bestaande gebouwen en civiele droge infrastructuur optimaal in stand te houden, aan te passen en benutten. Samen met Bart van Leeuwen van Movares, consortium-lid van Talking Assets, bespreekt zij hoe onderhoud aan kunstwerken en gebouwen datagedreven uitgevoerd kan worden om de levensduur te verlengen.

Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen
Frank van der Hoeven van de TU Delft en medeauteur van dit programma gaat in gesprek met Nikki de Zeeuw van studententeam SUM (Symbiotic Urban Movement), over de vraag hoe meer in symbiose tussen mens en natuur gebouwd kan worden en bouwactiviteiten met minimale belasting voor de omgeving tot stand kunnen komen. Er zijn in Nederland 847.000 portiekwoningen die niet voldoen aan de huidige maatstaven als het gaat over energie en comfort. Het studententeam bedacht hier een innovatieve oplossing voor en bouwde een prototype. 

Skills als cruciale factor voor verduurzaming van de bouw   
Meer mensen moeten beschikken over de juiste skills. Dit vereist een andere manier van samen werken, leren en innoveren. Maar hoe geef je dat vorm? Goedele Geuskens van TNO en Robert Koerts van ROC Amsterdam bespreken het concept SHAREBOUW&TECHNIEK dat hiervoor een concrete aanpak biedt. (MKB-)bedrijven, onderwijs, kennispartners, overheid en opdrachtgevers werken in een grootschalig programma van de BouwAcademie Amsterdam nauw samen aan innovatieadoptie in de stad en het opleiden van (toekomstige) vakmensen.