ETIM-classificatiewerkgroepen vol aan de slag
16.09.2022 / Digitalisering,

Nieuwsbericht

ETIM-classificatiewerkgroepen vol aan de slag

Acht ETIM-classificatiegroepen die voortkomen uit het Hibin-convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’ zijn volop aan de slag. Dat bleek tijdens de Hibin Experttafel Digitalisering op 14 september in Ede. Nog eens vijf classificatiewerkgroepen zijn in de opstartfase. Afgesproken is dat Ketenstandaard Bouw en Installatie regelmatig voor updates zal zorgen. Nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld via de Hibin website en nieuwsbrief.

De komende periode zal Hibin actief fabrikanten benaderen om aan te sluiten bij het ETIM-initiatief. Daarvoor zullen vanuit de groothandel ook inkoopgesprekken met fabrikanten voor worden gebruikt. Deelnemers gaven behoefte te hebben aan een (op digtalisering gerichte) informatiesessie met het oog op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en traceability.