Prinsjesdag: ‘Goede maatregelen voor koopkracht, maar bewaak economie’
21.09.2022 / Professionaliseren, Werkgeverschap, Marktontwikkelingen en trends,

Nieuwsbericht

Prinsjesdag: ‘Goede maatregelen voor koopkracht, maar bewaak economie’

VNO-NCW heeft de goede gewoonte om in een speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief relevante ontwikkelingen en maatregelen vanuit ondernemersperspectief op een rijtje te zetten. Zo heb je snel inzicht in (aangekondigde) maatregelen die mogelijk van invloed zijn op de bedrijfsvoering. De eerste reactie van VNO-NCW geeft ook inzicht in waar de ondernemersorganisaties in overleg met de Rijksoverheid op willen inzetten.

“Het is goed dat het kabinet met verschillende maatregelen actie onderneemt om de koopkracht van burgers te verbeteren en dat er zo’n 600 miljoen beschikbaar komt voor het mkb. Verder heeft het kabinet aangekondigd serieus iets te gaan doen voor de energie-intensieve bedrijven. Voor deze groep is snel actie nodig en dit is dan ook een goede zaak”, aldus de reactie van VNO-NCW en MKB-Nederland. Tegelijkertijd spreken de ondernemersorganisaties hun zorgen uit over de optelsom van extra lastenverzwaringen, de versnelde verhoging van het minimumloon en alle andere kosten die zij momenteel op hun bord krijgen. “We moeten de motor van de economie niet uit het oog verliezen én bijvoorbeeld onbedoeld de inflatie verder aanjagen.” Over de bouw zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland: “Het kabinet moet alles in het werk stellen om de woningproductie op peil te houden. Wij rekenen erop dat het kabinet via een wet voor regie op de volkshuisvesting voorstellen doet om procedures te verkorten en met provincies en gemeenten tot bindende afspraken en uitvoering te komen.” Hibin ondersteunt die oproep volledig.

Eerste reactie op de Prinsjesdagstukken
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘De kunst is in deze ingewikkelde tijd om de koopkracht van burgers te waarborgen, de inflatie niet verder op te laten lopen, het investeringsvermogen van kleine en grote ondernemingen in stand te houden en hun verduurzaming te versnellen. Het is daarom goed dat het kabinet omvangrijke maatregelen neemt om de koopkrachtcrisis te lijf te gaan en daarmee ook kleine mkb’ers helpt. We zullen bovendien de effecten van de hoge energieprijzen voor energie-intensieve bedrijven moeten dempen, net als in omringende landen. Het is verstandig dat het kabinet hier nu serieus naar kijkt.’ In plaats van polarisatie vraagt deze onzekere en ingewikkelde tijd volgens Thijssen verder om nauwe samenwerking tussen ondernemers, overheid en vakbonden.

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Het is verstandig dat het kabinet al het mogelijke wil doen voor de koopkracht van burgers. Tegelijk hebben ook veel mkb-ondernemers het ongelooflijk zwaar doordat ál hun kosten stijgen. En daar komen de lastenverzwaringen die het kabinet heeft aangekondigd nog bovenop. Goed is wel dat dat het kabinet op ons aandringen iets terugdoet met een pakket van zo’n 600 miljoen euro. We zijn in gesprek over hoe dat verstandig in te zetten. Verder is het belangrijk dat mkb-ondernemers goed worden ondersteund bij de versnelling van de energietransitie. Er gebeurt al veel, maar veel bedrijven missen de financiële ruimte om die investeringen te doen.’

Eerste stap rondom de hoge energieprijzen van bedrijven
De ondernemersorganisaties zijn blij met de maatregelen voor burgers en kleine bedrijven om de energieprijs te drukken, maar wijzen erop dat dit met name de energie-intensieve bedrijven nog onvoldoende helpt. ‘Het is daarom goed dat het kabinet kijkt naar extra maatregelen, zoals vandaag aangekondigd. Die zijn echt heel hard nodig, omdat bedrijven die we niet willen missen, anders dreigen om te vallen.’

Inflatie niet aanjagen
De ondernemersorganisaties zijn bevreesd dat de versnelde verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari aanstaande averechts uitpakt voor de inflatie en die verder aan kan jagen. Per 1 januari 2024 gaat het WML door een stapeling van maatregelen voor bepaalde groepen ondernemers bovendien nog eens met ruim 11 procent omhoog. ‘Dit hakt er flink in, bovenop alles wat zij al voor de kiezen krijgen. Dit gevaar is te ondervangen met een loonkostencompensatie voor werkgevers, zoals eerder ook is aanbevolen door werkgevers en vakbonden vanuit de SER.’

Lastenverzwaringen ondernemers
Niet blij zijn de ondernemersorganisaties verder met alle lastenverzwaringen in de winstbelasting en Box-2. VNO-NCW: “Die beperken de noodzakelijke investeringsruimte voor mkb-ondernemers. Voor het vierde jaar op rij wordt bovendien hard geknaagd aan de zelfstandigenaftrek die er juist is voor zelfstandig ondernemers die voor eigen rekening en risico ondernemen. Ook komt er niets voor in de plaats. Deze maatregel heeft direct effect op hun financiële ruimte om te investeren, reserveren en consumeren.”

Lees de complete nieuwsbrief
Uit de Prinsjesdag-nieuwsbrief van VNO-NCW  blijkt dat er in de marge ook allerlei kleinere maatregelen zijn aangekondigd die van belang zijn voor ondernemers.  Zo zijn verhogingen van de onbelaste reiskostenvergoeding en de werkkostenregeling aangekondigd en er komt extra budget voor ouderschapsverlof. De vergoeding voor begeleiding van bbl-studenten in het kader van de subsidieregeling Praktijkleren wordt verlaagd. Er komt uitbreiding van het STAP-budget en extra budget voor ouderschapsverlof. De bpm-vrijstelling op bestelauto’s wordt sneller afgebouwd en er komen meer middelen voor emissievrije vrachtauto's. Dit en veel meer in de Prinsjesdag-nieuwsbrief.