Uitstel zero-emissiezone in Ede en landelijke overwegingen nieuw kabinet
18.06.2024 / Hindervrije bouwlogistiek,

Nieuwsbericht

Uitstel zero-emissiezone in Ede en landelijke overwegingen nieuw kabinet

De gemeente Ede wil de invoering van een zero-emissiezone (ZE-zone) met vier jaar uitstellen tot 2030. Dit besluit is genomen om ondernemers tegemoet te komen, omdat de randvoorwaarden voor een succesvolle invoering ontbreken. Er is bijvoorbeeld nog geen goede tweedehandsmarkt voor elektrische voertuigen en het overvolle elektriciteitsnet maakt het laden van voertuigen moeilijk. De gemeenteraad van Ede beslist voor de zomer of het plan definitief wordt.

Naast Ede overweegt ook het nieuw te vormen kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB een uitstel van de landelijke invoering van ZE-zones. Het coalitieakkoord vermeldt dat gekeken wordt naar manieren om deze zones later in te voeren. Dit zorgt voor onzekerheid bij ondernemers die al geïnvesteerd hebben in verduurzaming. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarschuwt dat uitstel kan leiden tot onduidelijkheid, oneerlijke concurrentie en mogelijke faillissementen.

Hoewel het Klimaatakkoord voorschrijft dat dertig tot veertig gemeenten in 2025 een ZE-zone moeten hebben, staat de teller nu op 29. Als Ede haar plan doorzet, wordt dit aantal 28. Het nieuwe kabinet benadrukt echter dat de uiteindelijke beslissing over de invoering van ZE-zones bij de gemeenten blijft liggen.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) uit kritiek op het zwalkende beleid en benadrukt dat ondernemers voor investeringsbeslissingen behoefte hebben aan consistentie en duidelijkheid van de overheid. Desondanks ziet TLN ook positieve aspecten in het coalitieakkoord, zoals het streven naar oplossingen voor netcongestie en het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers.

Lees hier de publicatie over uitstel in Ede.

Lees hier de publicatie over het mogelijke uitstel door het nieuw te vormen kabinet.