Verkenning harmonisatie cao en arbeidsvoorwaarden
02.06.2022 / Werkgeverschap, Netwerk Bouwtoelevering,

Nieuwsbericht

Verkenning harmonisatie cao en arbeidsvoorwaarden

In het kader van de wens de cao voor de groothandel in bouwmaterialen te moderniseren, heeft Hibin ingestemd met de wens van werknemersorganisaties om te kijken of harmonisatie van de cao en arbeidsvoorwaarden voor de bouwmaterialengroothandel en de houthandel mogelijk is. Hibin is al langer van mening dat ontwikkelingen in de branche, zoals branchevervaging en het vervagen van de grens tussen groot- en detailhandel, extra aandacht vragen voor een level playing field op het gebied van arbeidsvoorwaarden in de bouwtoelevering. De besturen van de Koninklijke VVNH en Koninklijke Hibin hebben uitgesproken dat er geen principiële bezwaren zijn tegen een verkenning van de mogelijkheden.