Werkgroep CSRD werkt aan uniforme gegevensuitvraag supply chain
05.12.2023 / Netwerk Bouwtoelevering, Branche-ontwikkeling, Minder primaire grondstoffen,

Nieuwsbericht

Werkgroep CSRD werkt aan uniforme gegevensuitvraag supply chain

Met alweer de tweede werkgroep sessie over de CSRD-richtlijn achter de rug werken we samen met enkele van de meest gerenommeerde bedrijven uit de sector naar uniformiteit. En het gaat de goede kant op! Zowel binnen alsook buiten de branche ontvangen we veel positieve reacties dat dit initiatief branchebreed wordt opgepikt.

Bedrijven zijn volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive verplicht te rapporteren over de impact van hun bedrijf op mens en milieu. Daarnaast moeten bedrijven verslag doen over hun strategieën, doelen en ambities op het gebied van duurzaamheid. Bedrijven moeten kunnen aantonen hoe ze van plan zijn hun gestelde doelen te bereiken en welke middelen ze daarvoor willen inzetten. Lees hier meer

Heb je vragen over de CSRD of de werkgroep? Neem contact op met Ad Blokker – Programmamanager maatschappelijke opgaven – a.blokker@hibin.nl.