Netwerk van de Bouwtoelevering

Koninklijke Hibin

Koninklijke Hibin, netwerk voor de bouwtoelevering, richt zich op op arbeidvoorwaarden (cao en arbeidsvoorwaarden),  lobby en belangenbehartiging, advisering, en ondersteuning van leden op het gebied van wet- en regelgeving, sociale aangelegenheden, kennisontwikkeling,  logistiek, verduurzaming en circulariteit en ICT/digitalisering.  Het beleid is vastgelegd in de strategienotitie 'Netwerk van de Bouwtoelevering'. Hibin is in 1905 opgericht en ontving in 2006 het predicaat koninklijk. 

Bouwtoelevering versterken

Namens de bedrijfstak voert Hibin cao-onderhandelingen en neemt initiatieven om vanuit de bouwtoelevering samenwerking binnen de bouwketen te versterken. Voorts stimuleert Hibin innovaties en bevordert het professionele ondernemerschap binnen de branche.
De beleidsspeerpunten van Koninklijke Hibin betreffen allemaal activiteiten die een collectief (door de gehele achterban of een deelverzameling) dienen, niet in strijd zijn met het algemeen belang en tot beter resultaat leiden dan wanneer bedrijven deze activiteiten individueel oppakken.