Omzetmonitor

Voor groothandelsbedrijven vormen omzetstatistieken een belangrijk sturingsinstrument. De eigen omzetontwikkeling afgezet tegen die in de gehele branche, geeft belangrijke informatie over de eigen prestaties. Op het moment dat je die informatie ook nog eens op productniveau beschikbaar hebt, kun je beter sturen op bijvoorbeeld assortimentsbeheer, marketing en inkoop. Op verzoek van leden is hiervoor de Hibin Marktmonitor ontwikkeld. In april 2022 is RMB Data Services, de uitvoerder van de Hibin Marktmonitor, failliet is verklaard. Hibin heeft onderzocht of er op een manier doorgang gevonden kon worden voor de Marktmonitor. Helaas bleek dat niet mogelijk.

Hibin strategie
De betrokkenheid van Hibin bij dit project past in de begin 2019 gepresenteerde meerjarenstrategie ‘Netwerk van de bouwtoelevering 2025’. Hibin kan in de uitvoering van die strategie op basis van de omzetmonitor beschikken over geaggregeerde cijfers. Tegelijkertijd biedt de monitor Hibin de mogelijkheid de relatie met bestaande leden te versterken en mogelijk nieuwe bedrijven aan zich te binden.

Cruijs, SA van de
Contactpersoon
Steven van de Cruijs