Inspiratiedossier circulair bouwen

Conform de R'en van CB'23

De term circulair bouwen omvat allerlei activiteiten. De mate van circulariteit hangt onder af van de fase waarin een bouwwerk zich bevindt. Het is steeds gebruikelijker om de verschillende opties te benoemen aan de hand van circulaire processen die in het Engels allemaal met een R beginnen. In dit dossier voor de bouwtoelevering onderscheiden we er acht. In de praktijk worden nog wel meer varianten gebruikt, maar deze acht zijn het meest toepasselijk voor de bouwtoelevering. In dit dossier zijn de definities van het Platform CB '23 gebruikt. 

De acht R’en zijn gerangschikt naar de mate waarin zij bijdragen aan circulariteit, variërend van Redesign tot Recover. Het meest effectieve proces (redesign) zien we bij nieuwbouw, waarbij door gebruik van demontabele bouwdelen is zeker gesteld dat deze bouwdelen met behoud van hun functie opnieuw toegepast kunnen worden. De laagste trede (recover) is het proces waarbij materialen worden gebruikt om er energie uit terug te winnen.