Hibin borg

Geschillencommissie

Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen
Koninklijke Hibin is aangesloten bij de Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen. In de algemene consumentenvoorwaarden van Hibin, tot stand gekomen in samenwerking met Eigen Huis en de Consumentenbond, is een geschillenregeling opgenomen (art.18). Daarin staat dat een geschil tussen een aangesloten ondernemer en een consument kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen. Voorwaarde is dat een klacht eerst aan de ondernemer moet zijn voorgelegd. Het advies van de Geschillencommissie is bindend voor beide partijen. Op de website van de Geschillencommissie is actuele informatie te vinden over het soort klachten dat de commissie in behandeling neemt, de procedure en de kosten.