Vervolgacties Hibin Experttafel Hindervrije Bouwlogistiek
16.09.2022 / Hindervrije bouwlogistiek,

Nieuwsbericht

Vervolgacties Hibin Experttafel Hindervrije Bouwlogistiek

De Hibin Experttafel Hindervrije Bouwlogistiek die op 13 september in Breukelen werd georganiseerd heeft een aantal mooie vervolgacties opgeleverd. Naar aanleiding van een presentatie van Leon Simons (Topsector Logistiek) hebben vier bedrijven zich aangemeld voor een pilot op het gebied van CO2 aantonen en besparen. 

Leon Simons gaf inzicht in de gevolgen van de wetgeving die bedrijf verplicht hun CO2-uitstoot aan te tonen. In 2024 is het voor bedrijven met meer dan honderd werknemers al verplicht om de uitstoot van de leaseauto’s aan te tonen. Die verplichting is opmaat naar CO2-taks, die bedrijven ertoe zal aanzetten hun CO2-uitstoot actief te beperken. Starten met meten van de uitstoot is daarbij de eerste stap. Leon gaf inzicht in een aantal meetmethoden. Met een aantal voorbeeldcases liet hij zien dat CO2-uitstootbesparingen tot 41% haalbaar zijn.

Raymond van Zwieteren (Districon, Royal Haskoning) praatte de deelnemers aan de Hibin Experttafel Hindervrije Bouwlogistiek bij over de zero-emissiemaatregelen die zo’n 35-40 steden per 2025 willen invoeren en gaf inzicht in de ontwikkeling van zero-emissievoertuigen. 

Vervolgacties
De aanwezigen kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat vanuit de bouwtoelevering moet worden meegewerkt aan een lobbytraject om hybridevoertuigen ook als zero-emissievoertuig aan te merken. Aanvullend riepen de aanwezigen Hibin op om ook actief te lobbyen voor uniforme landelijke richtlijnen waar het gaat om uitzonderingen op gewicht- en lengtebeperkingen in binnenstedelijke logistiek.

In volgende bijeenkomsten van de Experttafel Hindervrije Bouwlogistiek wordt opnieuw aandacht besteed aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de zero-emissiezones en de betekenis voor klanten van de bouwtoelevering. Verder wordt nog een keer apart aandacht besteed aan de laadinfrastructuur en mogelijke alternatieven voor een totaal laad- en energiesysteem.